historie

Overhalla Mekaniske kjøper Bygg-Con

Onsdag ble Overhalla Mekaniske og Bygg Con enige om at Overhalla Mekaniske kjøper samtlige aksjer i Namsos-selskapet og Bygg Con blir dermed en del av bedriftsmiljøet i Overhalla Gruppen. Torsdag ble alle ansatte ved Bygg Con i Namsos orientert om eierskiftet i bedriften.

Daglig leder i Bygg Con, Erling Haugdal er godt fornøyd med avtalen som er inngått.

– Det har vært en lengre prosess, men nå var tida inne og vi ser frem mot å bli en del av Overhalla Gruppen, sier Haugdal. – Oppkjøpet vil ikke få noen konsekvenser for våre ansatte og vi vil fortsette videre drift på vår avdeling i Namsos. Vi ser imidlertid store fordeler med å få tilgang til nye markeder og bli en del av et større miljø. Det er stor konkurranse i byggebransjen og det blir stadig nye krav med tanke på dokumentasjon og administrasjon. Ved å slå oss sammen står vi sterkere til å håndtere dette på en god måte.

 Sterk lokal forankring

Ivar Lysberg er daglig leder i Overhalla Mekaniske og kan se frem mot et bredere samarbeid og større fagmiljø.  – Det å få tilgang på kompetansen og kapasiteten som finnes hos Bygg Con innenfor stålkonstruksjon, er en stor del av motivasjonen for å gå inn i denne avtalen. Bygg Con har lang og bred erfaring i bransjen, noe som trengs for å drive med stålkonstruksjoner i større skala. Med mange dyktige fagfolk på laget, vil vi ha muligheten til å ta på oss større oppdrag sammen med de andre bedriftene i Overhalla Gruppen. Jeg ser store muligheter, og et potensiale for utvikling i denne konstellasjonen, som ville ha tatt lang tid å opparbeide uten Bygg Cons hjelp, sier Lysberg.

 Først og fremst bra for kundene

 Overhalla Gruppen består av fire selskaper som sammen leverer konstruksjoner i betong, tre og stål. Administrerende direktør i Overhalla Gruppen, Arnt Ove Amdal mener at konsernet nå kan tilby et enda bredere produktutvalg til sine kunder. – Det at Overhalla Mekaniske kjøper opp Bygg Con, betyr at vi som totalleverandør kan levere større prosjekter med ulike materialer. Det er vårt største fortrinn i bransjen og dette er selvsagt også noe som Bygg Con har lagt til grunn når de nå velger å gå inn under Overhalla-paraplyen. Vi blir sterkere på stålleveranser og det vil sammen styrke vår posisjon i markedet, avslutter Amdal

 Overhalla Mekaniske AS vil nå bestå av en avdeling i Namsos og en avdeling i Overhalla med til sammen rundt 30 ansatte