img_0976-e1511163315328

Første møte mellom ansatte etter fusjonen

 

Torsdag møttes for første gang alle ansatte etter fusjonen mellom bedriftene  Overhalla Mekaniske og Bygg-Con. Stålprodusentene har tidligere blitt enige om at Overhalla Mekaniske kjøper samtlige aksjer i Namsos-selskapet og Bygg- Con blir dermed en del av bedriftsmiljøet i Overhalla Gruppen

Daglig leder i Bygg Con, Erling Haugdal er godt fornøyd med avtalen som er inngått og synes det er godt å komme formelt i gang med samarbeidet.

– Det har vært en lengre prosess, men nå var tida inne og vi synes det er veldig positivt å nå være en del av Overhalla Gruppen, sier Haugdal.  – Oppkjøpet vil ikke få noen konsekvenser for våre ansatte og vi vil fortsette videre drift på vår avdeling i Namsos. Vi ser imidlertid store fordeler med å få tilgang til nye markeder og bli en del av et større miljø. Det er stor konkurranse i byggebransjen og det blir stadig nye krav med tanke på dokumentasjon og administrasjon. Ved å slå oss sammen står vi sterkere til å håndtere dette på en god måte, forklarer Haugdal. De siste årene har markedet vært utfordrende for Bygg-Con og ved å gå inn i denne avtalen har de på mange måter sikret en tryggere fremtid for alle ansatte.

 Sterk lokal forankring

Ivar Lysberg er daglig leder i Overhalla Mekaniske og kan se frem mot et bredere samarbeid og større fagmiljø.  – Det å få tilgang på kompetansen og kapasiteten som finnes hos Bygg -Con innenfor stålkonstruksjon, er en stor del av motivasjonen for å gå inn i denne avtalen. Bygg-Con har lang og bred erfaring i bransjen, noe som trengs for å drive med stålkonstruksjoner i større skala. Med mange dyktige fagfolk på laget, vil vi ha muligheten til å ta på oss større oppdrag sammen med de andre bedriftene i Overhalla Gruppen. Jeg ser store muligheter, og et potensiale for utvikling i dette oppkjøpet, som ville ha tatt lang tid å opparbeide uten Bygg – Cons hjelp, sier Lysberg.

Det stilles i dag strenge krav til kompetanse, kontroll og dokumentasjon på alt som utføres, særlig innen byggebransjen. Dette medfører større administrasjonskostnader, som kan være vanskelig å bære for små bedrifter. Ved denne sammenslåingen samler vi all den varierte kompetansen under samme administrasjon, og står sterkere i et marked med høye krav til kvalitet og pris, sier Lysberg.Nå som jeg etter hvert er blitt kjent med gjengen også i Bygg Con, er jeg enda tryggere på at dette er det smarteste vi kunne gjort. Det engasjementet og den yrkesstoltheten som vi nå har samla, er uslåelig. Dette er et vinnerlag!

 Hyggelig møte mellom ansatte

 Torsdag møttes for første gang alle ansatte i de to bedriftene. Det at Overhalla Mekaniske avdeling Namsos blir en del av et større konsern byr på flere muligheter og noen endringer. I løpet av dagen fikk ansatte omvisning og innsikt i produksjon og fremtidsvisjoner for alle bedriftene i Overhalla Gruppen. Nye klær, omprofilering av biler og nye skilt er noe av de synlige endringene for ansatte og har blitt godt mottatt.

 Godt nytt for kunder og ansatte

 Overhalla Gruppen består av fire selskaper som sammen leverer konstruksjoner i betong, tre og stål. Administrerende direktør i Overhalla Gruppen, Arnt Ove Amdal mener at konsernet nå kan tilby et enda bredere produktutvalg til sine kunder. – Det at Overhalla Mekaniske kjøper opp Bygg-Con, betyr at vi som totalleverandør kan levere større prosjekter med ulike materialer. Det er vårt største fortrinn i bransjen og dette er selvsagt også noe som Bygg Con har lagt til grunn når de nå velger å gå inn under Overhalla-paraplyen. Vi blir sterkere på stålleveranser og det vil sammen styrke vår posisjon i markedet. Så må vi jo kunne si at det er hyggelig å få med flere på laget vårt, og så langt har denne dagen med alle ansatte vært svært lærerik og ikke minst hyggelig, avslutter Amdal

Overhalla Mekaniske AS vil nå bestå av en avdeling i Namsos og en avdeling i Overhalla med til sammen rundt 30 ansatte.

Fakta om bedriftene

Bygg Con As er et mekanisk verksted og stålentreprenør som ble etablert i 1992. Bedriften ligger i Namsos og har totalt 18 ansatte. Bedriften er godkjent lærebedrift og er sertifisert iht. NS-EN 1090-1 i klasse EXC 3.

Overhalla Mekaniske er lokalisert på Skogmo og har 10 ansatte. Bedriften ble etablert i 1887 og er en av Overhallas eldste bedrifter. De leverer konstruksjoner i stål og aluminium til større og mindre prosjekter. Bedriften er godkjent lærebedrift og har sentral godkjenning innen montasje, konstruksjon og prosjektering.